Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Vào hotel xả đồ cùng em ở quán hát vừa xong